Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 10 maart 2020
1.
35213

Verdere activering participatie jonggehandicapten en harmonisatie Wajongregimes

De leden van de ChristenUnie (Ester) leveren inbreng voor het verslag; de overige fracties sluiten zich hierbij aan. Daarnaast leveren de leden van de PvdA-fractie (Sent) aanvullende inbreng.
De commissie overweegt voorts het plenair debat te houden op 7 april 2020 onder voorbehoud van ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag uiterlijk 20 maart 2020.

2.
T02795

Toezegging Informeren over plannen rondom vereenvoudiging banenafspraak (34.956)

De commissie besluit de brief van de minister van BZK (34.956, H) voor kennisgeving aan te nemen en toezegging T02795 als "deels voldaan" te beschouwen. De deadline blijft ongewijzigd 1 juli 2020.

3.
35300 XV, F

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020

De commissie besluit de brief (35.300 XV, F) voor kennisgeving aan te nemen en besluit ten aanzien van de diverse toezeggingen als volgt:
- T02148, T02731, T02777, T02790 als openstaand te blijven beschouwen en de deadline te verplaatsen naar 1 juli 2020;
- T02789 als deels voldaan te blijven beschouwen en de deadline te verplaatsen naar 1 januari 2021; en,
- T02778 als voldaan aan te merken.

De status van toezegging T02975 wordt, conform separaat besluit van de commissie van heden, als deels voldaan aangemerkt. De deadline blijft ongewijzigd 1 juli 2020.

4.
21.501-31, U

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake geannoteerde agenda Raad WSBVC 19 maart 2020; Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken

De commissie besluit de geannoteerde agenda WSBVC-Raad van 19 maart 2020 (21.501-31, U) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren