Oud-senator Hofstede (CDA) herdachtDe Eerste Kamer heeft in de plenaire vergadering van dinsdag 3 maart stilgestaan bij het overlijden op 25 januari jongstleden op 82-jarige leeftijd van oud-senator Henk Hofstede. Hij was lid van de Eerste Kamer van 13 juni 1995 tot 10 juni 2003 voor het CDA.

Henk Hofstede was werkzaam in de tuin- en bosbouw. Op zijn 27e werd hij lid van het hoofdbestuur van de voorganger van de Voedingsbond CNV. Na tien jaar werd Hofstede lid van het hoofdbestuur van het Christelijk Nationaal Vakverbond. Enkele jaren later werd hij tweede ondervoorzitter om vervolgens in 1986 voorzitter van het CNV te worden. Dat bleef hij tot 1992. Drie jaar later werd Hofstede lid van de Eerste Kamer. "Hij werd voor de CDA-fractie vanzelfsprekend woordvoerder op sociale zaken. Ook voerde hij regelmatig het woord over economische zaken, ontwikkelingssamenwerking en beroepsonderwijs," zei Eerste Kamervoorzitter Jan Anthonie Bruijn tijdens de herdenking.

Naast zijn politieke en maatschappelijke carrière was Henk Hofstede onder andere actief als lid van Nationale Campagnecommissie Anti-Racisme, bestuurslid van de Anne Frankstichting, lid van de Raad van Commissarissen van 'Bloemenveiling Holland', lid van de Raad van Advies van UWV en nog tot 2016 voorzitter van het College van Kerkrentmeesters Grote Kerk Vianen.

Jan Anthonie Bruijn: "Henk Hofstede stond bekend als een sociaal bewogen vakbondsbestuurder en politicus. Een van zijn bekendste uitspraken is 'Wees niet te rechtvaardig, wees niet al te goddeloos'. Die balans zocht hij in al zijn werkzaamheden. Moge ons respect voor zijn persoon en zijn verdiensten voor de samenleving en de Nederlandse parlementaire democratie tot steun zijn voor zijn familie en vrienden."


Deel dit item: