Korte aantekeningen vergadering commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 18 februari 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet (35.133)

- Voorgenomen aanpassing van het Aanvullingsbesluit grondeigendom Omgevingswet

Brief van de minister voor Milieu en Wonen van 11 februari 2020 (35133, I)

De commissies nemen kennis van de brief van 11 februari 2020 en besluiten deze te betrekken bij het plenaire debat over het wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet, dat op 3 maart 2020 plaatsvindt.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer