Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 18 februari 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Verzamelen en verspreiden van studiekeuze-informatie en het doen van onderzoek naar studenttevredenheid op het terrein van het hoger onderwijs (35.310)

- 35310

Verzamelen en verspreiden van studiekeuze-informatie en het doen van onderzoek naar studenttevredenheid op het terrein van het hoger onderwijs

De commissie brengt eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden afgedaan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman