Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 11 februari 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Verzamelen en verspreiden van studiekeuze-informatie en het doen van onderzoek naar studenttevredenheid op het terrein van het hoger onderwijs (35.310)

- 35310

Verzamelen en verspreiden van studiekeuze-informatie en het doen van onderzoek naar studenttevredenheid op het terrein van het hoger onderwijs

Inbreng voor het nader voorlopig verslag kan desgewenst geleverd worden op 18 februari 2020.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman