Korte aantekeningen vergadering commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 11 februari 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet (35.133)

- 35133

Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet

De commissies brengen eindverslag uit en stellen voor het plenaire debat over dit wetsvoorstel te houden op 3 maart 2020.

- Voorhang ontwerp Aanvullingsbesluit grondeigendom Omgevingswet

Brief van de minister van BZK van 21 oktober 2019 (35133, B)

De commissies besluiten het voorgehangen ontwerp Aanvullingsbesluit grondeigendom Omgevingswet (35133, B) te betrekken bij het plenaire debat over de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet (zie punt 1 van de korte aantekeningen).


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer