Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 11 februari 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Grenswaarde voor investeringen Invest-NL waarbij goedkeuring van minister is vereist niet te laag (35.123) (T02819)

- Aanvullende overeenkomst Invest-NL en toezeggingen

Brief van de minister van EZK van 4 februari 2020 (35123, M)

De commissie besluit op 18 februari 2020 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg. Ten aanzien van de status van de toezeggingen uit het debat van 4 december 2019 besluit de commissie:
- T02807 op voldaan te zetten;
- T02808 openstaand te laten;
- T02809 openstaand te laten;
- T02810 openstaand te laten;
- T02811 openstaand te laten;
- T02819 openstaand te laten.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer