Dinsdag 3 maart 2020, plenaire vergaderingAanvang: 13:30 uur

Agenda

13.30 - 13.45 uur  Herdenking van dhr. Henk Hofstede

13.50 - 13.50 uur  Hamerstuk - Voorstel van het lid Van Apeldoorn (SP) om de vervaltermijn van de motie Van Apeldoorn c.s. over een verkennende analyse over Europese marktordening (35078, D) te verlengen tot en met 21 april 2020 (onder voorbehoud)

15.50 - 16.05 uur  Pauze