Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 11 februari 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet (35.133)

- Reactie op artikel NRC d.d. 9 februari 2020

Brief van de minister voor Milieu en Wonen van 10 februari 2020 (33118, 34986, 34864, 35054, 34985, 35133, AZ)

De commissie bespreekt de brief van 10 februari 2020. Naar aanleiding daarvan besluit zij dat de plenaire debatten over de wetsvoorstellen Aanvullingswet bodem Omgevingswet (34864) en Aanvullingswet geluid Omgevingswet (35054) van heden, 11 februari 2020, doorgang kunnen vinden.
Voorts besluit de commissie een nadere brief van de minister voor Milieu en Wonen af te wachten. De minister wordt verzocht deze brief vóór de stemming van hedenmiddag over het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet (34986) de Kamer toe te zenden.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer