Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 4 februari 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliƫnten (31.996)

-
Wet zorg en dwang (Wzd)

Brief van de minister van VWS van 20 januari 2020 (35370 / 31996, A) over de inwerkingtreding van de Wzd

De commissie besluit schriftelijk te reageren op de brieven van 20 januari 2020 (35370/31996, A) en 20 december 2019 (32399, M). De conceptbrief wordt verspreid onder de leden van de commissie. Toezegging T02545 blijft als openstaand geregistreerd staan.

-
Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

Brief van de staatssecretaris van VWS van 20 december 2019 (32399, M) over de inwerkingtreding van de Wvggz

De commissie besluit schriftelijk te reageren op de brieven van 20 december 2019 (32399, M) en 20 januari 2020 (35370/31996, A). De conceptbrief wordt verspreid onder de leden van de commissie. Toezegging T02557 wordt aangemerkt als voldaan.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer