Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 14 januari 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Verzamelen en verspreiden van studiekeuze-informatie en het doen van onderzoek naar studenttevredenheid op het terrein van het hoger onderwijs (35.310)

- 35310

Verzamelen en verspreiden van studiekeuze-informatie en het doen van onderzoek naar studenttevredenheid op het terrein van het hoger onderwijs

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Vendrik) en D66 (Backer).


De griffier van de commissie,
Fred Bergman