Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 14 januari 2020
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet elektronische publicaties (35.218)

- 35218

Wet elektronische publicaties

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van PVV (Van Hattem) en ChristenUnie (Verkerk).


De griffier van de commissie,
Fred Bergman