Maidenspeech van J.W.E. de Vries (Fractie-Otten)

pdf Maidenspeech van J.W.E. de Vries (Fractie-Otten)


Bij:
  • Luchtvaartbeleid (31.936)
  • het besluit tot toepassing van de rijkscoördinatieregeling ten behoeve van het project militair radarstation Herwijnen (31936 , I)

Handelingen 2019/2020, nr. 9, item 3, blz. 8-9