Stemming Wet fiscale maatregelen KlimaatakkoordVerslag van de vergadering van 17 december 2019 (2019/2020 nr. 14)

Aanvang: 13.53 uur

Status: gerectificeerd


Stemming Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord) (35304).

(Zie vergadering van 16 december 2019.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Meneer Schalk.

De heer Schalk i (SGP):

Voorzitter. Kan er nog een stemverklaring worden afgegeven bij de afzonderlijke wetten, of moest dat helemaal aan het begin?

De voorzitter:

Als u dat wilt, kan dat zeker.

De heer Schalk (SGP):

Dat zou ik graag nog willen doen.

De voorzitter:

Gaat uw gang. U geeft een stemverklaring over 35304. Wat hierna komt, kunt u desgewenst direct meenemen. Het kan geclusterd.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Schalk i (SGP):

Dank u wel, voorzitter. Aan de Wet fiscale maatregelen, 35304, kan mijn fractie geen steun verlenen, omdat deze wet belangrijke sectoren financieel diep in de problemen brengt door de opslag duurzame energie, ODE.

Mocht deze wet onverhoopt worden aanvaard, dan zal mijn fractie de motie-Essers c.s. onder letter F (35304) steunen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Schalk.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van het CDA, GroenLinks, D66, de PvdA, de ChristenUnie, de OSF, de VVD en 50PLUS voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van de PVV, de SP, de PvdD, de SGP, FvD en Fractie-Otten ertegen, zodat het is aangenomen.