Korte aantekeningen vergadering commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 17 december 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet (35.133)

- 35133

Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet

De commissies besluiten inbreng te leveren voor nader voorlopig verslag op 21 januari 2020.

- Voorhang ontwerp Aanvullingsbesluit grondeigendom Omgevingswet

Brief van de minister van BZK van 21 oktober 2019 (35133, B)

De commissies besluiten dat de desbetreffende fracties die inbreng leveren voor nader voorlopig verslag inzake het wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet, daarin tevens vragen over het voorgehangen ontwerp Aanvullingsbesluit grondeigendom Omgevingswet kunnen opnemen. (zie punt 1 van de korte aantekeningen).


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer