Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 17 december 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Werkagenda uitvoeringstoetsen (35.300) (T02788)

-
T02788

Toezegging Werkagenda uitvoeringstoetsen (35.300)

De commissie besluit toezegging T02788 als voldaan te beschouwen en de brief (35.300, AH) voor kennisgeving aan te nemen


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren