Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 17 december 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging De Kamer informeren over vervolgacties naar aanleiding van het onderzoek naar de kindregelingen (35.010) (T02779)

-
35010, M

Brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar aanleiding van toezeggingen bij de behandeling van het wetsvoorstel tot verhoging van de inkomensgrens van het kindgebonden budget voor paren; Verhoging van de inkomensgrens van het kindgebonden budget voor paren

De commissie besluit toezegging T02778 als deels voldaan te beschouwen en toezegging T02779 als voldaan te beschouwen. De commissie besluit voorts deze brief te betrekken bij het mondelinge overleg over de uitvoering van de motie Kox inzake reductiedoelstelling bestrijding kinderarmoede van de commissies SZW en KOREL met de staatssecretaris SZW, dat is voorzien op 21 januari 2020.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren