Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 17 december 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet elektronische publicaties (35.218)

- 35218

Wet elektronische publicaties

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 14 januari 2020 te houden.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman