Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 17 december 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Verzamelen en verspreiden van studiekeuze-informatie en het doen van onderzoek naar studenttevredenheid op het terrein van het hoger onderwijs (35.310)

- 35310

Verzamelen en verspreiden van studiekeuze-informatie en het doen van onderzoek naar studenttevredenheid op het terrein van het hoger onderwijs

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 14 januari 2020 te houden.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman