35.304, F

Motie-Essers (CDA) c.s. over de ODE-heffingIn deze motie wordt de regering verzocht om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de extreme lastenstijging door de invoering van de ODE-heffing te verminderen en eventueel te temporiseren, daarover in overleg te treden met een aantal bedrijfssectoren, waaronder de glastuinbouw, de voedselverwerkende industrie, papier en chemie, en de Kamer over de voortgang van dit overleg te informeren.Kerngegevens

nummer 35.304, F
ingediend 10 december 2019
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 17 december 2019 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV, CDA, D66, PvdA, ChristenUnie, SGP, OSF, FVD, 50PLUS en Fractie-Otten stemden voor.
indiener(s) P.H.J. Essers (CDA)
mede ondertekend door J.J. Atsma (CDA)
F.J.M. Crone (PvdA)
H. Doornhof (CDA)
Th.W. Rietkerk (CDA)
P. Schalk (SGP)
dossier(s) Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord (35.304)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)
uitvoeringsstatus uitgevoerd

Bijzonderheden

Zie ook de toezegging 'Monitoring effecten van de aanpassing van de SDE+-regeling en ODE' (T02953).Uitvoering