Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 10 december 2019
1.
35300 XV

Begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020

De commissie brengt eindverslag uit onder voorbehoud van plenaire behandeling en stelt voor voorstel 35300 XV plenair te behandelen op 16 of 17 december 2019.

2.
35213

Verdere activering participatie jonggehandicapten en harmonisatie Wajongregimes

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (De Bruijn-Wezeman), CDA (Oomen-Ruijten), GroenLinks (Van Gurp), D66 (Stienen), PvdA (Sent), SP (Kox) en ChristenUnie (Ester).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren