Kamerleden bij vergadering BeneluxparlementOp 6 en 7 december namen dertien Kamerleden in Luxemburg deel aan de derde en laatste plenaire zitting van het Beneluxparlement van dit jaar. De Eerste Kamerleden Rik Janssen (SP), Jopie Nooren (PvdA), Pim van Ballekom (VVD), Peter Ester (CU), Ton van Kesteren (PVV), Alexander van Hattem (PVV), Ilse Bezaan (PVV) en Diederik van Dijk (SGP) en de Tweede Kamerleden Martijn van Helvert (CDA, delegatieleider), Nevin Özütok (GL), Anne Mulder (VVD), Jan Middendorp (VVD) en Erik Ronnes (CDA) vergaderden met hun collega's uit België en Luxemburg over zaken die van grensoverschrijdend belang zijn voor de drie landen.

Op vrijdag 6 december vond onder leiding van Jan Middendorp een themadebat plaats over "De Benelux als digitale voorloper van Europa". Daarbij werd onder meer gesproken met de speciale minister voor Digitalisering, die Luxemburg heeft, en met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, alsook met vertegenwoordigers van de Europese Unie en de Benelux-unie. Dit debat werd afgesloten met een aanbeveling, waarin de regeringen van de drie landen onder meer gevraagd werd om een actielijst te maken van concrete initiatieven, die binnen de EU al zijn geïdentificeerd ter vervolmaking van de digitale eengemaakte markt, maar die in de Benelux nog niet zijn uitgevoerd.

Op 7 december sprak het Beneluxparlement onder andere over de werkprogramma's voor komend jaar van de Benelux en van de eigen vakcommissies. Nevin Özütok presenteerde een aanbeveling over de aanpak van mensenhandel in de virtuele wereld, die werd aangenomen. Het Beneluxparlement koos Peter Ester als ondervoorzitter en Erik Ronnes als voorzitter van de commissie Ruimtelijke Ordening, Milieu en Klimaat.


Deel dit item: