Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 3 december 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet (35.133)

- Voortgangsbrief stelselherziening omgevingsrecht

Brief - met bijlagen - van de minister voor Milieu en Wonen van 29 november 2019 (33118 / 34864 / 34985 / 34986 / 35054 / 35133, AY)

Naar aanleiding van de voortgangsbrief en de recente briefwisseling inzake herprioritering van enkele wetsvoorstellen (35233, A), besluit de commissie op 10 december 2019 te beraadslagen over een herschikking van het tentatieve behandelschema stelselherziening omgevingsrecht. In verband daarmee besluit de commissie de voor 10 december 2019 geagendeerde inbreng voor verslag inzake de Aanvullingswet geluid Omgevingswet (35054) en inbreng voor nader voorlopig verslag inzake de Aanvullingswet bodem Omgevingswet (34864) op te schorten; vooralsnog tot 14 januari 2020. Ook de inbrengdatum voor nader schriftelijk overleg over het ontwerp Aanvullingsbesluit geluid en het ontwerp Aanvullingsbesluit bodem zal daardoor verschuiven. De commissie overweegt op 17 december 2019 inbreng te leveren voor verslag inzake de Invoeringswet Omgevingswet (34986). Als mogelijke datum voor een plenair debat over laatstgenoemde wet en het ontwerp Invoeringsbesluit Omgevingswet denkt de commissie aan 21 of 28 januari 2020. De commissie wenst de plenaire debatten over de aanvullingswetten daarna te houden op nog nader te bepalen data.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer