Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 3 december 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord (35.304)

- 35304

Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord

Inbreng voor het verslag wordt heden geleverd door de fracties van de VVD (Geerdink) en het CDA (Essers).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren