35.300, X

Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over de youngtimerregeling



In deze motie wordt de regering verzocht sterk vervuilende oude dieselauto’s uit te sluiten van de youngtimerregeling en in ruil daarvoor de youngtimerregeling open te stellen voor elektrische auto’s die ouder zijn dan vijf jaar.



Kerngegevens

nummer 35.300, X
ingediend 19 november 2019
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 26 november 2019 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. GroenLinks, SP, PvdD, PvdA, OSF en 50PLUS stemden voor.
indiener(s) N.K. Koffeman (PvdD)
mede ondertekend door G. Gerbrandy (OSF)
M.J.M. Kox (SP)
P. Nicolaï (PvdD)
C. Teunissen (PvdD)
dossier(s) Miljoenennota 2020 (35.300)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)