Moties ingediend tijdens de Algemene financiële beschouwingen op 19 november 2019Op 26 november 2019 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. Voor: PVV, SP, PvdD, OSF, FVD, 50PLUS en Fractie-Otten.

Aangehouden op 26 november 2019 en op 3 november 2020 vervallen op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.

Op 26 november 2019 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. Voor: GroenLinks, SP, PvdD, PvdA en OSF.

Op 26 november 2019 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. Voor: GroenLinks, SP, PvdD, PvdA en OSF.

Aangehouden in verband met de ontvangst van de brief van de staatssecretaris van Financiën van 25 november 2019 (EK 35.300, AB) met een toelichting op de trajecten rondom de normeringssystematiek van het Gemeentefonds en het Provinciefonds.

Op 26 november 2019 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. Voor: PVV, SP, PvdD, SGP, OSF, FVD, 50PLUS en Fractie-Otten.

Aangehouden. Een heropening van de Algemene financiële beschouwingen in derde termijn vond plaats op 3 december 2019 en toen is een gewijzgde motie (EK, AE) ingediend. Die gewijzigde motie (EK, AD) is aansluitend na stemming bij zitten en opstaan verworpen. GroenLinks, SP, PvdD, PvdA en OSF stemden voor.

Op 26 november 2019 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. Voor: GroenLinks, SP, PvdD, PvdA, OSF en 50PLUS.

Op 26 november 2019 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. Voor: PVV en Fractie-Otten.

Op 26 november 2019 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. Voor: PVV, SP, PvdD, SGP, OSF, FVD, 50PLUS en Fractie-Otten.

Aangehouden in afwachting van een standpunt van de regering. Een heropening van de Algemene financiële beschouwingen in derde termijn vond plaats op 3 december 2019 en toen is een gewijzigde motie (EK, AE) ingediend die aansluitend werd aangehouden. Opnieuw aangehouden op 10 december 2019. Nader aangehouden op 17 november 2020.

Stemming op 13 juli 2021.