Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 19 november 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord (35.304)

- Pakket Belastingplan 2020

De commissie bevestigt het eerder vastgestelde behandeltijdpad voor het pakket Belastingplan 2020 (voorbereidend onderzoek 26 november, ontvangst memorie van antwoord 29 november, inbreng verslag 3 december, ontvangst nota n.a.v. het verslag, plenair debat 9/10 december - onder voorbehoud tijdige afronding van de schriftelijke behandeling) en bespreekt de ingetekende spreektijden van de plenaire beraadslagingen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren