Korte aantekeningen vergadering commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 19 november 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet (35.133)

- 35133

Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Meijer), CDA (Rietkerk), D66 (Moonen) en SGP (Van Dijk). De fracties van GroenLinks (Vendrik) en PvdA (Crone) leveren gezamenlijk inbreng.

- Voorhang ontwerp Aanvullingsbesluit grondeigendom Omgevingswet

Brief van de minister van BZK van 21 oktober 2019 (35133, B)

Inbreng ten aanzien van het ontwerp van het Aanvullingsbesluit grondeigendom Omgevingswet is door de desbetreffende fracties verwerkt in hun inbreng voor voorlopig verslag inzake het wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet. (zie punt 1 van de korte aantekeningen)


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer