Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 19 november 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijziging Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met het nieuwe omgevingsrecht en nadeelcompensatierecht (35.256)

- 34986

Invoeringswet Omgevingswet

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Klip-Martin), CDA (Rietkerk), D66 (Moonen), ChristenUnie (Verkerk), PvdD (Nicolaï) en SGP (Van Dijk).
De fracties van FVD (Dessing), GroenLinks (Kluit), PvdA (Nooren), PVV (Bezaan), SP (Janssen), PvdD (Nicolaï), Fractie-Otten (Rookmaker), 50PLUS (Baay-Timmerman) en OSF (Gerbrandy) leveren gezamenlijk inbreng.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer