Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 12 november 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet (35.133)

- Beleidsrijkheid van Invoeringswet en Aanvullingswetten bodem, geluid, natuur en grondeigendom

Brief - met bijlage - van de minister voor Milieu en Wonen van 7 november 2019 in reactie op de brief van 17 oktober 2019 (verslag schriftelijk overleg (34986, M))

De commissie neemt met instemming kennis van de brief met bijlage van 7 november 2019. De informatie zal worden betrokken bij de (verdere) behandeling van de Invoeringswet Omgevingswet en de vier aanvullingswetten.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer