Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 12 november 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Geweldsaanwending opsporingsambtenaar (34.641)

- 34641

Geweldsaanwending opsporingsambtenaar

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 3 december 2019.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren