Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 29 oktober 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet (35.133)

- Technische briefing / demonstratie Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV), 26 november 2019

Brief - met bijlage - van de minister van BZK van 18 oktober 2019 (34986, K)

De commissie besluit op 5 november 2019 vragen te inventariseren voor de technische briefing over het DSO, die op 26 november 2019 van 17:00 uur tot 20:00 uur zal plaatsvinden. Deze vragen zullen vooraf aan het ministerie van BZK toegezonden worden.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer