Korte aantekeningen vergadering commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 29 oktober 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet (35.133)

- 35133

Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet

De commissies stellen voor het voorbereidend onderzoek te houden op 19 november 2019.

- Voorhang ontwerp Aanvullingsbesluit grondeigendom Omgevingswet

Brief - met bijlagen - van de minister van BZK van 21 oktober 2019 (35133, C)

De commissies leveren, zoals eerder besloten, inbreng voor schriftelijk overleg op 19 november 2019.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer