Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 29 oktober 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Toevoegen bevoegdheid tot opleggen bestuursrechtelijke herstelsancties ter handhaving van de Wet verbod pelsdierhouderij (35.006)

- 35006

Toevoegen bevoegdheid tot opleggen bestuursrechtelijke herstelsancties ter handhaving van de Wet verbod pelsdierhouderij

Inbreng voor nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van de VVD (Meijer) en een gezamenlijke inbreng van de fracties van de SP (Janssen) en de PvdA (Recourt).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer