35.321

Uitbreiding van het rookverbodMet dit wetsvoorstel wordt uitvoering gegeven aan de uitbreiding van het rookverbod. Deze uitbreiding is een uitvloeisel van het nationaal preventieakkoord, dat mede strekt tot uitvoering van internationale en Europese verplichtingen, en dat gericht is op het terugdringen van het roken en het realiseren van een rookvrije generatie in 2040.

Met deze wetswijziging wordt de definitie van «rookverbod» uitgebreid met:

  • het verbod tabaksproducten, anders dan door roken te consumeren; en
  • het verbod nicotinehoudende damp of niet-nicotinehoudende damp van e-sigaretten of e-sigaretten zonder nicotine te consumeren.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK, 2) is op 3 maart 2020 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie en Van Haga.

Tegen: DENK, FVD en PVV.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 19 mei 2020 als hamerstuk afgedaan. De fractie van de PVV is daarbij aantekening verleend.

Dit voorstel is opgenomen in de lijst van wetsvoorstellen waarvan het kabinet oordeelt dat zij spoedeisend zijn en het daarom wenselijk acht dat deze door de Eerste Kamer voor de zomer plenair worden behandeld (EK CXXXIX / 35.300, D met bijlagen).


Kerngegevens

ingediend

24 oktober 2019

titel

Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet ter uitbreiding van het rookverbod

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten