Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 15 oktober 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet (35.133)

- Overzicht beleidsarme omzetting

Brief van de minister van BZK van 11 oktober 2019 (33118, AX)

De commissie neemt met instemming kennis van de brief van 11 oktober 2019 en besluit deze te betrekken bij de verdere behandeling van de stelselwijziging van het omgevingsrecht.

Naar aanleiding van de ontvangen brief besluit de commissie voorts de desbetreffende ministeries schriftelijk te verzoeken om op korte termijn voor de Invoeringswet Omgevingswet en de vier aanvullingswetten vergelijkbare overzichten betreffende de mate van beleidsarme omzetting te vervaardigen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer