Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 1 oktober 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet op de jeugdverblijven (34.053)

-
Evaluatie van de Wet op de jeugdverblijven

Brief van de ministers van VWS en SZW van 10 juli 2019 (34053, F)

De brief van de commissie in reactie op de brief van 10 juli 2019 wordt ongewijzigd vastgesteld.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer