Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 24 september 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet op de jeugdverblijven (34.053)

-
Evaluatie van de Wet op de jeugdverblijven

Brief van de ministers van VWS en SZW van 10 juli 2019 (34053, F)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van FVD (Van Pareren), PvdA (Nooren) en PVV (Van Kesteren). De conceptbrief wordt zo nodig 1 oktober 2019 ter vaststelling geagendeerd.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer