Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 24 september 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliƫnten (31.996)

-
Halfjaarlijks rappel toezeggingen VWS

Verslag schriftelijk overleg (35000 XVI, G)

De commissie besluit toezegging T02566 op 1 oktober 2019 te agenderen voor schriftelijk overleg. De commissie beschouwt T01601, T02561, T02551 en T02548 als voldaan. T02594, T02175 en T02592 blijven als openstaand geregistreerd staan, met als deadline 1 januari 2020.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer