Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 24 september 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Het informeren van de Kamer over de uitkomsten van het overleg met pensioenfondsen en toezichthouders over de in de evaluatie van de Wet Aanpassing Financieel Toetsingskader gesignaleerde knelpunten (33.972) (T02574)

-
T02574 - Kamer informeren over de uitkomsten van overleg pensioenfondsen en toezichthouders n.a.v. evaluatie Wet Aanpassing Financieel Toetsingskader

Brief van de minister van SZW van 9 juli 2019 in reactie op de brief van de commissie van 29 mei 2019 (32043, R) n.a.v. de Verzamelbrief pensioenonderwerpen (32043, O)

De inbrengdatum voor het nader schriftelijk overleg wordt aangehouden tot 1 oktober 2019.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren