Overzicht wetsvoorstellen pakket Belastingplan 2020 (incl. behandelschema Eerste Kamer)Het pakket Belastingplan 2020 bestaat uit de volgende zes wetsvoorstellen:

De commissie Financiën van de Tweede Kamer heeft op 11 september 2019 besloten twee in juni en juli 2019 bij de Tweede Kamer ingediende separate wetsvoorstellen (ATAD2 en DAC6), waarvan de uiterste implementatiedatum op 1 januari 2020 is gesteld en die niet behoren tot het pakket Belastingplan 2020, op dezelfde momenten te behandelen als het pakket Belastingplan 2020. Het betreft de wetsvoorstellen:

Alle 8 wetsvoorstellen zijn op 14 november 2019 aangenomen door de Tweede Kamer.

Behandelschema pakket Belastingplan 2020 Eerste Kamer:

  • technische briefing 18 november 2019
  • bevestiging van eerder vastgestelde procedure pakket Belastingplan 2020 en vaststelling procedure met betrekking tot de wetsvoorstellen 35.241 en 35.255 19 november 2019
  • voorbereidend onderzoek (inbreng voorlopig verslag) 26 november 2019
  • inbreng verslag 3 december 2019
  • plenaire behandeling 9 en 10 december 2019
  • stemmingen 17 december 2019

De Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN) heeft op 19 november 2019 besloten de wetsvoorstellen 35.241 en 35.255 mee te laten lopen in het tijdpad van het pakket Belastingplan 2020.