Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 10 september 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Evaluatie PAS (33.669) (T02011)

- Toezegging T02011 - Reactie op verzoek omtrent beleidsevaluatie PAS

Verslag schriftelijk overleg (33669, M)

De commissie besluit de brief van de minister van LNV van 16 augustus 2019 voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer