Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 10 september 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Deactivering van de quotumheffing (34.956)

-
34352, D

Brief van de staatssecretaris van SZW van 4 juli 2019 over de vormgeving van de vereenvoudiging van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt heden geleverd door de leden van de PvdA-fractie (Sent) en de GroenLinks-fractie (Van Gurp) gezamenlijk. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren