35.074, I

Motie-Van de Ven (VVD) en Oomen-Ruijten (CDA) c.s. over voorstellen voor nieuw zzp-beleidIn deze motie wordt de regering verzocht voor de zomer 2019 te komen met de uitwerking van voorstellen voor nieuw zzp-beleid met een definitief tijdpad gericht op een adequate bescherming van de zzp'ers aan de onderkant van de arbeidsmarkt en maatregelen gericht op het tegengaan van schijnzelfstandigheid.Kerngegevens

nummer 35.074, I
ingediend 20 mei 2019
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 28 mei 2019 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. 50PLUS en PVV stemden tegen.
indiener(s) M.G.H.C. Oomen-Ruijten (CDA)
M.P.M. van de Ven (VVD)
mede ondertekend door M.F. Andriessen (D66)
J.P. Backer (D66)
P. Ester (ChristenUnie)
A. Jorritsma-Lebbink (VVD)
T. Klip-Martin (VVD)
A.H.G. Rinnooy Kan (D66)
R. Wever (VVD)
dossier(s) Wet arbeidsmarkt in balans (35.074)
behandelende commissie(s) commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Bijzonderheden

De Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft op 9 juli 2019 de brief van de minister van SZW en de staatssecretaris van Financiën van 24 juni 2019 (EK, M) over de voortgang van de uitwerking van maatregelen inzake werken als zelfstandige (in verband met de toezegging 'Informeren van de Eerste Kamer over voortgang maatregelen zzp’ers' (T02734) en deze aangenomen motie) voor kennisgeving aangenomen.