35.074, H

Motie-Schalk (SGP) c.s. over ontslag als gevolg van werkweigering in verband met gewetensbezwaarIn deze motie wordt de regering verzocht bij gelegenheid van een volgend wetsvoorstel te formaliseren dat de f-grond, namelijk ontslag als gevolg van werkweigering in verband met gewetensbezwaar, geen onderdeel kan zijn van de cumulatiegrond.Kerngegevens

nummer 35.074, H
ingediend 20 mei 2019
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 28 mei 2019 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De PVV-fractie stemde tegen.
indiener(s) P. Schalk (SGP)
mede ondertekend door P. Ester (ChristenUnie)
dossier(s) Wet arbeidsmarkt in balans (35.074)
behandelende commissie(s) commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)