Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 25 juni 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet (35.133)

- Mededelingen en informatie

De commissie verzoekt om een wetgevingsfiche met betrekking tot het voorstel Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie (35167) en voorstel Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet (35133).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer