Dinsdag 9 juli 2019, plenaire vergaderingAanvang: 10:15 uur

Agenda

10.15 - 12.30 uur  Behandeling (Eerste termijn Kamer, antwoord regering, re- en dupliek) Sprekerslijst bekijken

12.30 - 13.30 uur  Lunchpauze

13.45 - 16.00 uur  Verkiezing 1e en 2e Ondervoorzitters van de Eerste Kamer

16.00 - 19.00 uur  Pauze (aansluitend aan verkiezing Ondervoorzitters vinden de commissievergaderingen plaats)