Beëdiging tijdelijke voorzitter en toegelaten ledenVerslag van de vergadering van 11 juni 2019 (2018/2019 nr. 34)

Aanvang: 13.41 uur

Status: gecorrigeerd


Aan de orde is de beëdiging van de tijdelijke voorzitter en de toegelaten leden.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De tijdelijke voorzitter:

Overeenkomstig artikel 6, tweede lid, van het Reglement van Orde zal ik als eerste ten overstaan van uw Kamer de voorgeschreven verklaring en belofte afleggen. Daarna zal ik de leden tot wier toelating is besloten, verzoeken de voorgeschreven eed dan wel de verklaring en belofte af te leggen.

Ik verzoek de leden om te gaan staan.

De tijdelijke Voorzitter legt, nadat de Griffier het formulier heeft voorgelezen, de bij de wet voorgeschreven verklaring en belofte af.

De tijdelijke voorzitter:

U kunt weer gaan zitten. Wij gaan nu verder met het afleggen van de eed dan wel de verklaring en belofte door de leden tot wier toelating is besloten.

Voor de goede orde en de Handelingen vermeld ik dat van de heer P.B. Cliteur te Amsterdam en de heer L.P. van der Linden te Barendrecht inmiddels de originele gewaarmerkte afschriften van de gegevens uit de Basisregistratie Personen zijn ontvangen, waaruit hun Nederlanderschap blijkt.

De leden Atsma, Baay, Van Ballekom, Bezaan, Bikker, De Blécourt-Wouterse, Bruijn, Van Dijk, Doornhof, Essers, Ester, Faber, Gerkens, Van Hattem, Huizinga-Heringa, A.J.M. van Kesteren, N.J.J. van Kesteren, Knapen, Oomen-Ruijten, Prins, Rietkerk, Rombouts, Van Rooijen, Rookmaker, Rosenmöller, Schalk, Van Strien, Verkerk, Vos, Van Wely en Wever leggen vervolgens in handen van de tijdelijke Voorzitter de bij de wet voorgeschreven eed af.

De leden Adriaansens, Van Apeldoorn, Arbouw, De Boer, Bredenoord, De Bruijn-Wezeman, Van der Burg, Cliteur, Crone, Dittrich, Frentrop, Ganzevoort, Geerdink, Gerbrandy, Van Gurp, Van Huffelen, Janssen, Jorritsma-Lebbink, Karimi, Klip-Martin, Kluit, Koffeman, Koole, Kox, Van der Linden, Meijer, Nanninga, Nicolaï, Nooren, Otten, Pijlman, Recourt, Sent, Stienen, Teunissen, Veldhoen, Vendrik en De Vries leggen in handen van de tijdelijke Voorzitter de bij de wet voorgeschreven verklaring en belofte af.

De tijdelijke voorzitter:

Dan wens ik de leden geluk met hun benoeming en installatie tot lid van deze Kamer.