Ir.ing. C.P.M. Moonen (D66) 1

Carla Moonen (1963) is vanaf 11 juni 2019 lid van de D66-fractie in de Eerste Kamer.

Mevrouw Moonen is ondervoorzitter van de Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Contact: carla.moonen@eerstekamer.nl


Personalia

 • geboren te Weert, 5 april 1963
 • Gehuwd

 

kinderen

 • 3 zonen

 

woonplaats

 • Breda, Noord-Brabant

 


Functies naast het Eerste Kamerlidmaatschap

actueel

 • beschrijving: De Jaarbeurs is leidend op het gebied van de organisatie van beurzen en events in Nederland. Als plv. voorzitter van de RvC ben ik toezichthouder van de directie van de Jaarbeurs.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Toezicht houden op de continuïteit van de organisatie en goed bestuur van het Universitair Medisch Centrum en het academisch ziekenhuis in Maastricht. De RVT houdt toezicht vanuit de maatschappelijke doelstelling van de zorgorganisatie. Zij is collectief verantwoordelijk en bevoegd voor het toezicht op het besturen en op de algemene gang van zaken van de zorgorganisatie. Tevens voorzitter van de Commissie Human Resource.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

  toelichting: Ingeschreven in KvK als commissaris

 • beschrijving: Onafhankelijk voorzitter van een brancheorganisatie van ingenieursbedrijven die consultancy en ingenieursdiensten leveren. Taken zijn de leden te vertegenwoordigen en de branchevereniging te verbinden met de grote maatschappelijke vraagstukken. Voorzitten van bestuursvergaderingen en de ALV.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

  toelichting: Ingeschreven bij KvK als bestuursvoorzitter nr. 68134525

  • beschrijving: Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid van VNO- NCW en voor het vaststellen van de begroting en contributies. Een vergadering per maand.

   advieswerk: nee

   bezoldigd: nee

  • beschrijving: Het TKI heeft als doel om in 2050 te komen tot een CO2-vrije en toekomstbestendige gebouwde omgeving. Het is een publiek-private samenwerking. Circa 3 vergaderingen per jaar. Voorheen BTIC.

   advieswerk: nee

   bezoldigd: nee

 • beschrijving: Tevens vrijwilliger bij project "Brood en Rozen" om bijstandsvrouwen aan een baan te helpen.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

afgesloten

 • beschrijving: Begeleiden afstudeerprojecten Management van de Leefomgeving

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: An Artificial Intelligence Organisation for Sustainable Futures. Member of the International Board. A few meetings each year (predominantly conference calls).

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Toezicht houden op Stichting MVO Nederland. Doelstelling van MVO NL is het verduurzamen van bedrijven en de keten. Leden zijn ca 2500 bedrijven. Vijf RvT vergaderingen per jaar en drie Audit Commissie vergaderingen per jaar.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja


Opleidingen

hoger beroepsonderwijs

 • Internationale Hogeschool Larenstein, Cultuurtechniek, vanaf 1 september 1980 tot 26 juni 1984

wetenschappelijk onderwijs

 • Wageningen University, Agrarische Economie, vanaf 1 september 1987 tot 22 december 1992

Loopbaan

functies

 • Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal vanaf 11 juni 2019
 • beschrijving: Onafhankelijk voorzitter van een brancheorganisatie van ingenieursbedrijven die consultancy en ingenieursdiensten leveren. Taken zijn de leden te vertegenwoordigen en de branchevereniging te verbinden met de grote maatschappelijke vraagstukken. Voorzitten van bestuursvergaderingen en de ALV.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

  toelichting: Ingeschreven bij KvK als bestuursvoorzitter nr. 68134525

  • beschrijving: Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid van VNO- NCW en voor het vaststellen van de begroting en contributies. Een vergadering per maand.

   advieswerk: nee

   bezoldigd: nee

  • beschrijving: Het TKI heeft als doel om in 2050 te komen tot een CO2-vrije en toekomstbestendige gebouwde omgeving. Het is een publiek-private samenwerking. Circa 3 vergaderingen per jaar. Voorheen BTIC.

   advieswerk: nee

   bezoldigd: nee

 • beschrijving: Voorzitter van het Bestuur van het Pensioenfonds, en voorzitter van de Commissie Algemene Zaken.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Voorzitter van het Dagelijks en het Algemeen Bestuur van het Waterschap. Lid van de Veiligheidsregio Midden-en West Brabant. Boegbeeld van het Waterschap.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Directe advisering aan de Minister-president met als Portefeuille energie, ruimtelijke ordening, landbouw, water, natuur, milieu en mobiliteit. Lid van de NL delegatie mondiale klimaatonderhandelingen. Secretaris van de ministeriële onderraad IenW en Omgevingswet.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Dagelijkse leiding aan 100 financiële professionals. Verantwoordelijk voor kaderstelling en toezicht op de Rijksbegroting en voor de kaders arbeidsvoorwaarden beleid. Lid Raad voor de Financiële Verhoudingen.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Eerste 2 jaar programma manager.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Vakdeskundige economie Consulentschap voor de Landbouw, Senior-beleidsmedewerker Stafbureau Landbouw- en voedselvoorziening. Senior-beleidsmedewerker Bureau Strategische Beleidsvorming.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Beheer van natuurterreinen, kastelen en landgoederen

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

andere activiteiten

 • beschrijving: Toezicht houden op de continuïteit van de organisatie en goed bestuur van het Universitair Medisch Centrum en het academisch ziekenhuis in Maastricht. De RVT houdt toezicht vanuit de maatschappelijke doelstelling van de zorgorganisatie. Zij is collectief verantwoordelijk en bevoegd voor het toezicht op het besturen en op de algemene gang van zaken van de zorgorganisatie. Tevens voorzitter van de Commissie Human Resource.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

  toelichting: Ingeschreven in KvK als commissaris


Partijpolitieke functies

 • beschrijving: De Raad van Europa zet zich in voor mensenrechten, democratie en klimaat.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

  toelichting: Alleen bij fysieke aanwezigheid op ma, wo, do en vrijdag.

 • beschrijving: Vanaf 13 juni 2023 voorzitter. Taak: werkgever medewerkers van de fractie en het financiële beheer van de fractie. In de periode hiervoor penningmeester met als taak de begroting van de Eerste Kamer fractie D66 opstellen en bewaken.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

afgesloten

 • beschrijving: Voorzitten van de Commissie Ruimtelijke Ordening, Milieu en Klimaat in Brussel. Leden zijn parlementsleden uit België, Luxemburg en Nederland. Tevens lid van Permanent Comité Benelux Parlement.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

  toelichting: Betreft vacatiegeld alleen bij aanwezigheid


Reizen

Geen reizen gemaakt


Geschenken

Geen geschenken ontvangen


Anciënniteit

1722 dagen
(11 juni 2019 tot heden)