Overzicht begrotingswijzigingen in verband met de Voorjaarsnota 2019